5.01.2012

6-cı sinif .Təkrar sualar.


Hazırladı: İlkin İsgəndərli 6Bg

Azərbaycan tarixindən ümumi suallar
1)    İndiki Ermənistan tarixən harada yaranmışdır?
2)    Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi nə vaxt bağlanmışdır?
3)    Arxeologiya elmi nəyi öyrənir?
4)    İbtidai icma quruluşu şərti olaraq neçə dövrə bölünür?
5)    Dünyada ən qədim insan tiplərinin qalıqları ilk dəfə neçənci ildə və harada tapılmışdır?
6)    Azərbaycanda ilk insan dəstələri nə vaxt meydana gəlmişdir?
7)    Azərbaycanda daş dövrü insalarının həyatı harda və nələr əsasında öyrənilmişdir?
8)    Daş dövrünün qədim mərhələsi nə adlanır?
9)    Daş dövrünün qədim mərhələsi neçə mərhələyə bölünür?
10)           Paleolit sözünün hərfi mənası nədir?
11)           İbtidai insanların kiçik qruplar, dəstələr halında yaşaması nə adlanırdı?
12)           Azıx mağarasında neçə il bundan əvvələ aid ocaq izləri vardır?
13)           Azıx mağarasında neçənci ildə ibtidai insanın alt çənə sümüyünün qalıqları tapılmışdır?
14)           Antropoloq sözünün hərfi mənası nədir?
15)           Azıxantroplar neçə il bundan əvvəl yaşamışlar?
16)           Orta Paleolit hansı dövrləri əhatə edir?
17)           Üst Paleolit hansı dövrləri əhatə edir?
18)           Kinetik dil nə deməkdir?
19)           Anaxaqanlıq başqa necə adlanırdı?
20)           Mezolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir?
21)           Mezolit sözünün hərfi mənası nədir?
22)           Mikrolit sözünün hərfi mənası nədir?
23)           Neolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir?
24)           Neolit sözünün hərfi mənası nədir?
25)           Eneolit dövrü hansı minillikləri əhatə edir?
26)           Azərbaycanda yaranan erkən dövlət qurumları hansılardır?
27)           Manna dövləti neçənci əsrlərin hüdudunda güclü bir dövlətə çevrilmişdir?
28)           Mannanı hansı hökmdarlar və neçənci ildə idarə etmişdi?
29)           Manna nə vaxt və hansı hökmdarın dövründə süquta yetirilmişdir?
30)           Neçənci əsrlərdə Ziviyə Manna qalasından zəngin sənətkarlıq nümunələri tapılmışdır?
31)           Qrifon və sfinksin nədir?
32)           Kimmer, iskit və sak tayfaları neçənci əsrin əvvəllərindən başlayaraq qədim Azərbaycan və Ön Asiyaya yürüşlər etmişlər?
33)           Midiya hansı əraziləri əhatə edirdi?
34)           Midiya neçə il vahid dövlət olaraq qalmışdır?
35)           Midiyanı hansı hökmdarlar idarə etmişdi?
36)           Midiyanın axırıncı hökmdarını öldürən şəxs kim idi?
37)           Atropatena hansı illərdə müstəqil dövlət olmuşdur?
38)           Atropatenada hansı tayfalar yaşamışdır?
39)           Atropatena ilə Roma sərkərdəsi Antoninin qarşıdurması nə ilə nəticələndi?
40)           Atropatenanın axırıncı hökmdarı kim olmuşdur?
41)           Atropatenanın paytaxtı hara olmuşdur?
42)           Zərdüşt dininin müqəddəs kitabı nə olmuşdur?
43)           Albanlar neçə dildə danışan tayfalardan ibarət olmuşlar?
44)           Albaniyada hansı tayfalar yaşamışlar?
45)           Albaniya hansı illərdə müstəqil dövlət olaraq yaranmışdır?
46)           Albaniyada möhürləri nə üçün istifadə edirdilər?
47)           Albaniya əhalisinin əsas məşğuliyyəti nədən ibarət idi?
48)           Albaniyadakı yaşayış məntəqələri qonşu dövlətlərdəki yaşayış məntəqələrindən fərqi nədir?
49)           Eramızın II əsrinə aid olan kitabədə nə yazılmışdır?
50)           Albanlar hansı allahlara sitayiş edirdilər

Комментариев нет: